Mówimy stop zakażeniom!

W dniu 15.09.2021r. w ramach działalności sekcji prozdrowotnej odbyło się spotkanie z pielęgniarką szkolną, poświęcone profilaktyce i promocji szczepień. Przypomniano zasady bezpiecznego postępowania w czasie reżimu sanitarnego. Młodzież poznała naturalne sposoby podnoszenia odporności organizmu. W czasie spotkania zwrócono uwagę na obowiązek dbałości o higienę. Nasi wychowankowie bardzo aktywnie uczestniczyli w prowadzonych zajęciach. Dbają o własne zdrowie, kształtują prozdrowotne postawy. Zachęcając inne osoby do szczepień – mówimy…

INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/22

W dniu 1 września br. w sali gimnastycznej Ośrodka zainaugurowaliśmy rok szkolny 2021/22.Dyrektor Waldemar Wójcik szczególnie serdecznie przywitał nowych Uczniów i powiedział zebranym Uczniom, Nauczycielom i Rodzicom, „U nas uczeń jego potrzeby i możliwości są jest najważniejsze. Mamy ku temu warunki i tym różnimy się od innych placówek”. Przypomniano także w trakcie oficjalnego spotkania historyczny aspekt 1 września 1939r.Wszyscy uczniowie zostali poinformowani o zasadach sanitarnych funkcjonujących na terenie Ośrodka.…

Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem

Nasza szkoła po raz kolejny wzięła udział w projekcie „Szkoła Promująca Zalecenia Europejskiego kodeksu walki z rakiem” który ukierunkowany jest na promocję zdrowego stylu życia poprzez edukację dzieci i młodzieży w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów. Jest odpowiedzią na wyzwanie, jakim jest wysoka liczba zachorowań na raka. W ciągu całego roku szkolnego było podejmowanych wiele działań, które przyczyniły się do otrzymania kolejnego Certyfikatu Szkoły Promującej Zalecenia Europejskiego…

Komunikat -matura poprawkowa

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r. o godz. 9.00 (wtorek). Egzamin będzie przeprowadzony w szkołach, w których zostały złożone oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu. Wyjątek mogą stanowić szkoły, które zawarły porozumienia w sprawie wspólnego przeprowadzania egzaminu. W takim przypadku dyrektor szkoły powinien poinformować swoich zdających o zmianie miejsca przeprowadzania egzaminu. Egzamin jest przeprowadzany z zachowaniem wszystkich zasad obowiązujących w terminie głównym. Egzamin maturalny…

Projekt harcerski „Życiowy survival”

W dniach 27 czerwca do 4 lipca nasza drużyna harcerska spędziła piękny czas w Pobierowie uczestnicząc w projekcie „Życiowy Survival”. Z całej Polski przybyło 60 harcerzy aby się wspólnie integrować i uczyć nowych umiejętności. Podczas tego pobytu byliśmy szkoleni przez ratowników wodnych w udzielaniu pierwszej pomocy osobom nieprzytomnym oraz poszkodowanym. Poznawaliśmy również zasady bezpiecznego spędzania czasu nad wodą. Mieliśmy również możliwość uczenia się zasad zdrowego…