Dzień Ziemi

Serdecznie zapraszamy wszystkich uczniów Ośrodka do udziału w warsztatach on-line „Dzień Ziemi w Ministerstwie Klimatu”, które odbędą się 22 kwietnia w godzinach 11:40-13:45. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Prezydent RP Pan Andrzej Duda. Oprócz wideo czatu z ministrem klimatu, w warsztatach wezmą także udział znani i lubiani naukowcy: biolog dr Mariusz Gogól i fizyk dr Tomasz Rożek. W przystępnej formie opowiedzą, czym grozi globalne ocieplenie, jak mu zapobiegać…

Jakie zagrożenia wiążą się z pracą w internecie? -informacje dla rodziców

Jakie zagrożenia dotyczą dzieci? Otóż przede wszystkim dziecko może być narażone na niebezpieczeństwo w wyniku udostępnienia swoich danych osobowych nieuprawnionym, kontakt z oszustami czy też nieświadomy udział w działaniach niezgodnych z prawem. Dlatego rolą rodziców jest: uświadomienie dzieciom w jaki sposób korzystać z sieci, wyjaśnienie jakich zachowań unikać, uprzedzenie jakie mogą być skutki niewłaściwych zachowań. więcej >>

Nowelizacja przepisów dotyczących funkcjonowania SOSW

Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. zostanie ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dziś, 3 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.