KOMUNIKAT

W dniu 25 marca 2022 r. odbędzie w naszym Ośrodku Dzień otwarty Punktu Konsultacyjnego w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego .Chętnych rodziców i opiekunów prosimy o kontakt i zapraszamy do wizyty u naszych specjalistów. Z poważaniem Dyrektor SOSW

Harcerze dla Ukrainy

W dniu 06.03.2022r. Ania wraz z harcerzami z Hufca ZHP Busko-Zdrój brała udział w zbiórce datków z przeznaczeniem na zakup żywności oraz najpotrzebniejszych produktów codziennego użytku dla rodzin ukraińskich. Wydarzenie to miało miejsce w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku- Zdroju podczas koncertu Buskiej Orkiestry Zdrojowej, który dedykowany był wszystkim walczącym o wolność w Ukrainie.

WSPIERAMY!

Przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach działa Stowarzyszenie „Razem Możemy Więcej” założone w 2015 roku przez panią dyrektor – Halinę Kołodziejczyk. Zrzesza nauczycieli naszej szkoły. Powstało, by wspierać pracę naszej placówki. ( Dzięki jego funkcjonowaniu udało się zrealizować tygodniowy pobyt naszych uczniów wraz z rówieśnikami z Litwy w Murzasichle, wydać monografię szkoły ). Tym razem chcemy wykorzystać jego istnienie do celu znacznie ważniejszego…

Powiat Buski ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów jednostek oświatowych:

OGŁOSZENIA O KONKURSACH NA STANOWISKA DYREKTORÓW POWIATOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Powiat Buski ogłasza konkursy na stanowiska dyrektorów n/w jednostek oświatowych: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Mikołaja Kopernika w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 6, Zespołu Szkół Techniczno-Informatycznych w Busku – Zdroju, ul. Mickiewicza 23, Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Kazimierza Wielkiego w Busku – Zdroju, ul. Kusocińskiego 3B, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Broninie, 28-100 Busko-Zdrój, Bronina 59,…

TYDZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH 2022

Knowledge of languages is the doorway to wisdom’ W dniach od 21-25 lutego uczniowie naszego Ośrodka biorą udział w różnych zmaganiach językowych. Nauczycielki języka angielskiego i niemieckiego przygotowały szereg konkursów. Zwycięzców i szczegółową relację z poszczególnych zmagań poznamy w przyszłym tygodniu. Wszystkim uczestnikom życzymy powodzenia.

Romantyczna twórczość uczniów SOSW

Obchodzone w tym roku Walentynki były okazją do twórczej aktywności młodzieży naszego Ośrodka. W dniu 14 lutego świętowaliśmy Dzień Zakochanych, który rozpoczęliśmy od życzeń skierowanych do młodzieży przez szkolny radiowęzeł. W szkole odbył się konkurs „Niespodzianka z serduszkiem”, który polegał na losowaniu serca z nagrodą. Udział młodzieży w konkursie sprawił im wiele radości. W grupach wychowawczych zostały przygotowane zajęcia pt. „W ten wyjątkowy dzień”. Wychowankowie rozmawiali na temat ważnych wartości w życiu człowieka…

Miłosne igraszki z literaturą i filmem

Dzień wyznawania miłości, który obchodziliśmy 14 lutego był okazją aby podkreślić wagę i konieczność dzielenia się miłością z najbliższymi. My w tym dniu szukaliśmy motywów miłosnych w literaturze i filmie. Na podstawie montażu urywków klasyki filmowej odgadywaliśmy pary bohaterów literackich z podaniem tytułu utworu z którego pochodzą oraz nazwisko jego autora. Skorzystaliśmy również z platformy internetowej Quizizz. Sprawdzaliśmy m in. do kogo miał słabość bohater Lalki Bolesława Prusa, a kto…

RODZICU! Twoje dziecko potrzebuje wsparcia i więcej uwagi? -zajrzyj do nas

UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYJĘCIE TWOJEGO DZIECKA DO NASZEGO OŚRODKA WYKONAJ NASTĘPUJĄCE KROKI: 1.UZYSKAJ ZAŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RUCHOWEJ OD LEKARZA SPECJALISTY np.ORTOPEDY 2.W PORADNI PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W TWOIM POWIECIE WYPEŁNIJ WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM 3.Z OTRZYMANYM Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ORZECZENIEM SKIERUJ SIĘ DO STAROSTWA POWIATOWEGO NA TERENIE KTÓREGO MIESZKASZ PO SKIEROWANIE DO NASZEGO OŚRODKA. 4.Z Tymi DOKUMENTAMI /ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO I SKIEROWANIE DO OŚRODKA/ ZGŁOŚ SIĘ W SEKRETARIACIE…

Spotkanie z blogerką

„Nasze ocalenie? W dążeniu do osiągnięcia rzeczy niemożliwych do osiągnięcia. Ryszard Kapuściński Dnia 13 stycznia br. w kole dziennikarskim działającym w grupach wychowawczych zostało zorganizowane spotkanie z blogerką Jolantą Mazur – absolwentką naszego Ośrodka i redaktorką naczelną naszego kwartalnika „Z Górki” sprzed kilku lat. Spotkanie poprzedziło pożegnanie Piotra Nowaczyka – dotychczasowego redaktora naczelnego i Oli Molak – członka redakcji, którzy właśnie ukończyli edukację w szkole…

KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW GRUP WYCHOWAWCZYCH!!!

Na podstawie § 2 ust.4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 2022 poz. 186) informuję, że  zajęcia dydaktyczne i opiekuńcze po zakończonych feriach zimowych tj. od 31 stycznia 2022 r., będą odbywać się w formie stacjonarnej. Oznacza to, że szkoły SOSW i grupy wychowawcze funkcjonują bez zmian. Jednocześnie…