RODZICU! Twoje dziecko potrzebuje wsparcia i więcej uwagi? -zajrzyj do nas

UBIEGAJĄC SIĘ O PRZYJĘCIE TWOJEGO DZIECKA DO NASZEGO OŚRODKA WYKONAJ NASTĘPUJĄCE KROKI: 1.UZYSKAJ ZAŚWIADCZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI RUCHOWEJ OD LEKARZA SPECJALISTY np.ORTOPEDY 2.W PORADNI PSYCHOLOGICZNO -PEDAGOGICZNEJ W TWOIM POWIECIE WYPEŁNIJ WNIOSEK O OBJĘCIE DZIECKA KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM 3.Z OTRZYMANYM Z PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ORZECZENIEM SKIERUJ SIĘ DO STAROSTWA POWIATOWEGO NA TERENIE KTÓREGO MIESZKASZ PO SKIEROWANIE DO NASZEGO OŚRODKA. 4.Z Tymi DOKUMENTAMI /ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO I SKIEROWANIE DO OŚRODKA/ ZGŁOŚ SIĘ W SEKRETARIACIE…