KOMUNIKAT

W dniu 25 marca 2022 r. odbędzie w naszym Ośrodku Dzień otwarty Punktu Konsultacyjnego w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego .Chętnych rodziców i opiekunów prosimy o kontakt i zapraszamy do wizyty u naszych specjalistów. Z poważaniem Dyrektor SOSW

Harcerze dla Ukrainy

W dniu 06.03.2022r. Ania wraz z harcerzami z Hufca ZHP Busko-Zdrój brała udział w zbiórce datków z przeznaczeniem na zakup żywności oraz najpotrzebniejszych produktów codziennego użytku dla rodzin ukraińskich. Wydarzenie to miało miejsce w Buskim Samorządowym Centrum Kultury w Busku- Zdroju podczas koncertu Buskiej Orkiestry Zdrojowej, który dedykowany był wszystkim walczącym o wolność w Ukrainie.