„Sprawnie liczę”.

W obecnych czasach, wiele obliczeń wykonuje się za pomocą sprzętu elektronicznego. Mimo to kształcenie sprawności matematycznych jest niezwykle istotnym elementem nauczania i odbywa się na wszystkich etapach nauki szkolnej. Umiejętności matematyczne rozwijają logiczne myślenie, pamięć, koncentrację, motywują do pracy umysłowej, a przede wszystkim są potrzebne każdemu w życiu codziennym. Dlatego też, w ramach sekcji pomocy w nauce w grupach wychowawczych, zrealizowano zajęcia pt. „Sprawnie liczę”. Głównym ich celem…

KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW GRUP WYCHOWAWCZYCH!!!

KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW GRUP WYCHOWAWCZYCH!!! Na podstawie § 2 ust.3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 2301) informujemy, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 r. odbywają się formie stacjonarnej. Ponadto…

„Czytam i rozumiem”

Uczniowie SOSW wyróżniają się dużą aktywnością w różnych przedsięwzięciach i konkursach. Nie mogło zabraknąć naszych uczniów w ważnej akcji jaką jest promowanie czytelnictwa. Samorząd Ośrodka włączył się w przygotowanie konkursu czytelniczego pn. „Czytam i rozumiem”. Konkurs miał formę czytania ze zrozumieniem i był odpowiednim ćwiczeniem dla uczniów, którzy chcą przystąpić do egzaminu dojrzałości. Wychowankowie czytali ze zrozumieniem tekst Wojciecha Nowickiego „Książki na całe życie” i wykonali zadania do podanego tekstu.…

Szkolna akcja „Zdrowe śniadanie”

Od 8 listopada do 3 grudnia 2021 r. w Ośrodku trwała szkolna akcja „ Zdrowe śniadanie”. Celem akcji było kształtowanie u młodzieży nawyków zdrowego odżywiania się, promocja zdrowej żywności oraz niemarnowania jedzenia. W ramach przedsięwzięcia uczniowie samodzielnie przygotowywali zdrowe śniadanie. Oprócz tego przeprowadzono zajęcia na temat roli śniadania, jako najważniejszego posiłku w ciągu dnia. Uczniowie dowiedzieli się , że zdrowe odżywianie to nie tylko zdrowa żywność. Ważne jest…

Wycieczka do Wieliczki i Krakowa

  25 listopada 2021 roku uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju wzięli udział w jednodniowej wycieczce do Wieliczki i Krakowa. Odbyła się ona w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pn. ,,Poznaj Polskę”, na które nasz Ośrodek otrzymał dofinansowanie. Celem wyjazdu było poznanie historii, zabytków kultury Wieliczki i Krakowa. Wycieczka rozpoczęła się od wizyty w Zamku Żupnym w Wieliczce. Na miejscu czekał na nas…

„Andrzejki” w SOSW

W dniu 30 listopada 2021r. Samorząd Ośrodka zorganizował zabawę andrzejkową. W grupach wychowawczych odbyły się ciekawe konkursy i zabawy, które zachęciły wychowanków do aktywności i kreatywności. Dźwięki ulubionej przez młodzież muzyki zachęcały do udziału w spotkaniu. Organizatorzy wieczoru andrzejkowego przygotowali wiele atrakcji, aby ten wieczór był wyjątkowy i niepowtarzalny. Młodzież losowała wróżby, które były formą zabawy i żartu, uczestniczyła w konkursie tańca z balonami, rozwiązywała rebusy i quizy.…