„Sprawnie liczę”.

W obecnych czasach, wiele obliczeń wykonuje się za pomocą sprzętu elektronicznego. Mimo to kształcenie sprawności matematycznych jest niezwykle istotnym elementem nauczania i odbywa się na wszystkich etapach nauki szkolnej. Umiejętności matematyczne rozwijają logiczne myślenie, pamięć, koncentrację, motywują do pracy umysłowej, a przede wszystkim są potrzebne każdemu w życiu codziennym. Dlatego też, w ramach sekcji pomocy w nauce w grupach wychowawczych, zrealizowano zajęcia pt. „Sprawnie liczę”. Głównym ich celem…