KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW GRUP WYCHOWAWCZYCH!!!

KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW GRUP WYCHOWAWCZYCH!!! Na podstawie § 2 ust.3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2021 poz. 2301) informujemy, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze od 20 grudnia 2021 do 9 stycznia 2022 r. odbywają się formie stacjonarnej. Ponadto…