Stypendia Prezesa Rady Ministrów

Nasi prymusi, Martyna Czeluśniak, uczennica klasy III LO i Kamil Skitek, uczeń klasy II T za osiągnięcia w nauce otrzymali Stypendia Prezesa Rady Ministrów. Uroczystość wręczenia stypendiów odbyła się 20 listopada 2012 roku w Powiatowym Ośrodku Kultury, Edukacji, Turystyki i Sportu w Pińczowie.W imieniu Prezesa Rady Ministrów stypendia wręczyła Pani Bożentyna Pałka-Koruba – Wojewoda Świętokrzyski.…

Harcerze w działaniu

Wrzesień był bardzo pracowitym i intensywnym miesiącem dla naszych harcerzy. Przybyło nam kilku nowych uczniów do projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”, których musieliśmy przeszkolić i przygotować do pracy w harcerskim wolontariacie.W ramach szkoleń i spotkań uczniowie nabyli umiejętności potrzebne do pracy z osobami chorymi i będącymi w podeszłym wieku. Przybliżone im została również ustawa…