Harcerze w działaniu

Wrzesień był bardzo pracowitym i intensywnym miesiącem dla naszych harcerzy. Przybyło nam kilku nowych uczniów do projektu „Nowy Zawód – Nowy Start”, których musieliśmy przeszkolić i przygotować do pracy w harcerskim wolontariacie.W ramach szkoleń i spotkań uczniowie nabyli umiejętności potrzebne do pracy z osobami chorymi i będącymi w podeszłym wieku. Przybliżone im została również ustawa…