Dzień Krajobrazu 2022. „Krajobraz: Doświadczam w pełni”

Po raz kolejny uczniowie szkół naszego Ośrodka wzięli udział w Dniu Krajobrazu. Z tej okazji odbyły się zarówno spacery krajobrazowe jak również zajęcia edukacyjno-warsztatowe w szkole. Tegorocznym hasłem Dnia Krajobrazu było: „Krajobraz doświadczam w pełni”. W ten sposób zwracamy uwagę, jak pisze Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, na multisensoryczny charakter krajobrazu, którego odbiór zal eży od bardzo wielu czynników i wrażliwości poszczególnych zmysłów. Krajobraz można zobaczyć, usłyszeć,…