Jakie zagrożenia wiążą się z pracą w internecie? -informacje dla rodziców

Jakie zagrożenia dotyczą dzieci? Otóż przede wszystkim dziecko może być narażone na niebezpieczeństwo w wyniku udostępnienia swoich danych osobowych nieuprawnionym, kontakt z oszustami czy też nieświadomy udział w działaniach niezgodnych z prawem. Dlatego rolą rodziców jest: uświadomienie dzieciom w jaki sposób korzystać z sieci, wyjaśnienie jakich zachowań unikać, uprzedzenie jakie mogą być skutki niewłaściwych zachowań. więcej >>

Nowelizacja przepisów dotyczących funkcjonowania SOSW

Ograniczenia w funkcjonowaniu placówek i poradni psychologiczno-pedagogicznych Od 6 do 10 kwietnia 2020 r. zostanie ograniczona działalność następujących jednostek systemu oświaty: specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych, poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedszkoli i szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej oraz szkół specjalnych funkcjonujących w młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Dziś, 3 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

Zasady kształcenia na odległość

Informacja Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Busku Zdroju Szanowni Rodzice, Uczniowie Zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej od środy 25 marca 2020 r rozpoczynamy kształcenie na odległość w/g nowych zasad. 1. W związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19 w szkole proces edukacyjny będzie realizowany z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.…

Wydłużenie zawieszenia zajęć

Dyrektor SOSW informuje,że w związku z ogłoszeniem stanu epidemii zajęcia dydaktyczne w Ośrodku są zawieszone do Wielkanocy.Jednocześnie informujemy o podjęciu przez Ośrodek od dnia 25 marca kształcenia na odległość poprzez stronę internetową Ośrodka, komunikatory i narzędzia dostępne nauczycielom i uczniom.Życząc zdrowia, prosimy o stałe obserwowanie komunikatów.