Jakie zagrożenia wiążą się z pracą w internecie? -informacje dla rodziców

Jakie zagrożenia dotyczą dzieci? Otóż przede wszystkim dziecko może być narażone na niebezpieczeństwo w wyniku udostępnienia swoich danych osobowych nieuprawnionym, kontakt z oszustami czy też nieświadomy udział w działaniach niezgodnych z prawem. Dlatego rolą rodziców jest: uświadomienie dzieciom w jaki sposób korzystać z sieci, wyjaśnienie jakich zachowań unikać, uprzedzenie jakie mogą być skutki niewłaściwych zachowań. więcej >>