Grupa Wsparcia pracodawców

W dniu 16 listopada 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Busku-Zdroju w obecności dyrektora SOSW Pani Grażyny Grochowskiej, wicedyrektora ds. szkolnictwa zawodowego Pana Waldemara Wójcika, wicedyrektora ds. opieki i wychowania Pana Wiesława Lipca oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, odbyło się spotkanie z pracodawcami reprezentującymi lokalny rynek pracy.

29 października 2015r. odbyło się w naszym Ośrodku spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta.

29 października 2015r. odbyło się w naszym Ośrodku spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta. Pan Rzecznik przybliżył informacje…

Dzień Edukacji Narodowej 2015

12 października odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Wszyscy Pracownicy naszego Ośrodka przyjęli życzenia od Pani Dyrektor Grażyny Grochowskiej, a także od Pana Starosty Jerzego Kolarza. Wychowanie drugiego człowieka zawiera w sobie pewną tajemnicę, pozostaje czymś niezwykle dynamicznym, żywym, nieokreślonym. W spotkaniu z drugim człowiekiem pojawia się wielkie pragnienie, by podzielić się…

Dobro wraca – Podziel się posiłkiem

Nasi wolontariusze wraz z opiekunami zaangażowali się w Ogólnopolską Zbiórkę Żywności „Podziel się Posiłkiem” w dniach 25-26 września 2015 roku. Głównym celem programu jest walka z niedożywieniem dzieci. Inicjatorem programu jest firma Danone, organizatorem Zbiórki Żywności Podziel się Posiłkiem jest Federacja Polskich Banków Żywności. Akcja została zorganizowana przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju. Młodzież…