Grupa Wsparcia pracodawców

W dniu 16 listopada 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Busku-Zdroju w obecności dyrektora SOSW Pani Grażyny Grochowskiej, wicedyrektora ds. szkolnictwa zawodowego Pana Waldemara Wójcika, wicedyrektora ds. opieki i wychowania Pana Wiesława Lipca oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, odbyło się spotkanie z pracodawcami reprezentującymi lokalny rynek pracy.