Grupa Wsparcia pracodawców

W dniu 16 listopada 2015 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Busku-Zdroju w obecności dyrektora SOSW Pani Grażyny Grochowskiej, wicedyrektora ds. szkolnictwa zawodowego Pana Waldemara Wójcika, wicedyrektora ds. opieki i wychowania Pana Wiesława Lipca oraz nauczycieli przedmiotów zawodowych, odbyło się spotkanie z pracodawcami reprezentującymi lokalny rynek pracy.

29 października 2015r. odbyło się w naszym Ośrodku spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta.

29 października 2015r. odbyło się w naszym Ośrodku spotkanie z Powiatowym Rzecznikiem Praw Konsumenta. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i policealnych. Celem spotkania było poszerzenie wiedzy na temat praw konsumenta. Uczniowie uzyskali informacje o prawnych uwarunkowaniach sprzedaży konsumenckiej oraz głównych zadaniach instytucji stojących na straży przestrzegania praw konsumenta. Pan Rzecznik przybliżył informacje…