Lekcja w Muzeum

W dniu 8 listopada uczniowie Ośrodka wzięli udział w wycieczce do Domu Ariańskiego na Mirowie w Pińczowie. Na miejscu przywitała ich dyrektor Muzeum Regionalnego w Pińczowie – dr Justyna Dziadek. Wstępem do zwiedzania była historia budynku, który wybudowany został na przełomie VI i XVII wieku, czyli na styku dwóch epok – Renesansu i Oświecenia. Przypuszcza się, że był to dom wójta mirowskiego. Pani dyrektor muzeum przedstawiła również historię, nie istniejącego już, zamku…