Ekologiczna Szkoła 2023

  Szkolny Klub Ekologiczny zrealizował w roku szkolnym 2022/2023 projekt edukacyjny pt. „Eko-odpowiedzialni – ograniczamy, nie wyrzucamy, naprawiamy,  segregujemy”. Projekt był realizowany w ramach Ogólnopolskiego Programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Ekologiczna Szkoła 2022/2023” . Celem  głównym szkolnego projektu edukacyjnego było kształtowanie wśród społeczności Ośrodka postaw proekologicznych poprzez poznanie sposobów ograniczania powstawania odpadów. Uczniowie w trakcie realizacji projektu, m.in.  : powołali zespół…