Wolontariat – akcja KOLEGA-KOLEDZE

Pod koniec września dołączyliśmy w naszym Ośrodku do akcji „Kolega-Koledze”, której organizatorem są Caritas oraz Diecezjalne Centrum Wolontariatu w Kielcach. Akcja miała na celu pomoc dzieciom z Syrii i Libanu. Uczniowie działający w Szkolnym Kole Wolontariatu promowali akcję na terenie Ośrodka, informując koleżanki i kolegów o możliwości przyniesienia przyborów szkolnych, które zostaną później przekazane Caritas Polska i trafią do dzieci potrzebujących wsparcia. Zachęcali do włączenia się w zbiórkę i przekazania przyborów do opiekunów Szkolnego Koła…