30 AKCJA SPRZĄTANIA ŚWIATA

Tradycyjnie, od 30 lat, w trzeci piątek września odbywa się akcja organizowana przez fundację Nasz Ziemia – „Sprzątanie Świata”.  W Polsce akcję w 1994 roku zainicjowała  Mira Stanisławska-Meysztowicz, założycielka Fundacji. Jest to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W tegorocznej akcji udział wzięli uczniowie ze Szkolnego Klubu Ekologicznego, przedstawiciele Drużyny  Harcerskiej oraz Szkolnego Koła…