BEZPIECZNE WAKACJE W GOSPODARSTWIE ROLNYM

W dniu 14 czerwca Ośrodek Szkolno Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju gościł przedstawicieli Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z Buska – Zdroju. Wizyta w naszym Ośrodku miała charakter działań prewencyjnych. W pogadance, zaproszeni goście przybliżyli i przypomnieli  młodzieży temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego na terenach wiejskich. Wszystko po to aby u młodych ludzi zaszczepić dobre praktyki i uwrażliwić ich na problem zagrożeń związanych z pomaganiem…