Wycieczka do Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach

7 czerwca 2023r. uczniowie klas pierwszych szkół SOSW wzięli udział w warsztatach terenowych zorganizowanych w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Umianowicach. Celem zajęć było poznanie sposobów i form ochrony przyrody oraz środowiska na Ponidziu. Głównym prowadzącym zajęcia była p. Iwona Ziółkowska – pracownik Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Przybliżyła ona uczniom formy ochrony przyrody, jakie występują w naszym regionie oraz oprowadziła ich po Centrum Edukacji Przyrodniczej. Dzięki…