XI Turniej Drużyn „Nieprzetartego Szlaku”

XI Turniej Drużyn „Nieprzetartego Szlaku” Dnia 5 czerwca 2023 r. grupa harcerzy z naszego Ośrodka uczestniczyła w XI Turnieju Drużyn „Nieprzetartego Szlaku”, który odbył się w Zespole Placówek Szkolno – Wychowawczo – Rewalidacyjnych w Cudzynowicach. Organizatorem Turnieju była Komenda Hufca ZHP w Busku – Zdroju. Druhny i druhowie z Buska-Zdroju, Broniny, Cudzynowic i Winiar zebrali się na zawodach w celu zintegrowania się wszystkich drużyn „NS” wchodzących w skład…