Młodzież Ośrodka stawia na środowisko

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie Ośrodka wzięli udział w serii spotkań on-line zorganizowanych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej w Warszawie. Głównymi celami spotkań było: 1. Poznanie wybranych wyzwań środowiskowych i ekologicznych w perspektywie lokalnej i globalnej. 2. Przyjrzenie się relacji człowieka z przyrodą. 3. Poznawanie lokalnego środowiska przyrodniczego, jak i własnych zainteresowań. 4. Zaplanowanie prośrodowiskowej zmiany w szkole. Tematyka tych spotkań była bardzo ciekawa. Uczniowie nie tylko mieli…

Zajęcia o Unii Europejskiej

W ramach działalności sekcji „Żywego słowa” w grupach wychowawczych w dniu 23.05.2023r. odbyły się zajęcia pogłębiające wiedzę o Unii Europejskiej, której Polska jest członkiem od 1 maja 2004 roku. Unia Europejska to organizacja zrzeszająca kilkadziesiąt państw pragnących zwiększyć swój potencjał gospodarczy i poszerzyć współpracę w wielu dziedzinach z innymi krajami członkowskimi. Wychowankowie podczas zajęć poznali najważniejsze informacje związane z funkcjonowaniem UE. Uczestniczyli również w konkursie, który polegał na rozwiązywaniu…