Ogólnopolskie dobre praktyki z ekologii

W roku szkolnym 2021/2022 Szkolny Klub Ekologiczny brał udział w ogólnopolskim programie „Globalna Szkoła. Razem dla klimatu!” przygotowanym przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jednym z zadań było przygotowanie i zrealizowanie własnego projektu edukacyjnego. Tematem projektu było magazynowanie wodyw mieście. Efekty pracy zostały opisane i zamieszczone w dodatku ekologicznym do kwartalnika „Z Górki”. Projekt Szkolnego Klubu Ekologicznego znalazł się wśród dziesięciu najlepszych projektów szkolnych na rzecz…