Betlejemskie Światełko Pokoju

W Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem płonie wieczny ogień, od którego co roku odpala się jedną malutką świeczkę, której płomień niesiony jest przez skautów w wielkiej sztafecie przez kraje i kontynenty obiega świat. Takim darem skauci z całej Europy, a wśród nich harcerki i harcerze ZHP pragną podzielić się ze wszystkimi. Niosąc lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.…

Wokół czytania

O tym jak dzieje książki i rola bibliotek ma wielki wpływ na rozwój cywilizacji i poziom kultury społeczeństwa przekonaliśmy się na kolejnym spotkaniu z panem Arturem Osińskim, przedstawicielem Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Busku –Zdroju Biblioteka mikrocentrum kultury to temat kolejnych zajęć czytelniczych, które odbyły się 09.12.2022 w naszym Ośrodku w trakcie których, Pan Artur pomógł nam scalić wiedzę z zakresu historii książki i wiedzy o kulturze.