Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Są wśród nas osoby niewidome, głuchonieme, poruszające się na wózkach. Czasami na pierwszy rzut oka nie widać ich niepełnosprawności, są tacy jak my. Mimo to, codziennie muszą się mierzyć z przeszkodami architektonicznymi, fonicznymi. Muszą mieć siłę, aby wyjść ze swojej strefy komfortu i przekraczać bariery również te mentalne. Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Celem tego dnia ustanowionego w 1992 roku przez Zgromadzenie Ogólne…

Promowanie czytelnictwa w sekcji „Żywego słowa”

Zajęcia w sekcji „Żywego słowa” odbywają się w grupach wychowawczych i są ciekawą formą spędzania czasu wolnego młodzieży. Celem zajęć jest wzmacnianie zainteresowań czytelniczych, rozwijanie zdolności humanistycznych oraz kształtowanie postaw patriotycznych u wychowanków. Ważnym zadaniem sekcji jest także promowanie czytelnictwa wśród młodzieży. W ramach realizacji planu pracy sekcji w dniu 29.11.2022r. odbył się konkurs czytelniczy pn. „Rozumiem czytanie”. Rywalizacja polegała na przeczytaniu wybranego fragmentu powieści…