Spotkanie z przedstawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej

W dniu 07.06. 2022 r. odbyło się spotkanie profilaktyczno – edukacyjne z przedstawicielkami Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Busku – Zdroju. Tematem przewodnim było szeroko rozumiane bezpieczeństwo podczas wakacji. Zwrócono uwagę na zatrucia pokarmowe, zachęcano do przestrzegania higieny osobistej, higieny spożywania posiłków. Ostrzegano przed chorobami odzwierzęcymi jak również szkodliwością nadmiernego promieniowania UV. Młodzież poznała zasady postępowania w przypadku użądlenia przez owady, ukąszenia przez żmiję, ugryzienia przez kleszcze…