Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

W dniu 05.05. 22 r. w grupach wychowawczych obchodziliśmy 231. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zajęcia przybliżyły wychowankom ważne wydarzenia związane z trudnym położeniem państwa Polskiego w końcu XVIII wieku. Konstytucja była przełomem dla ówczesnych stosunków społeczno-politycznych w Polsce. Nawiązywała do idei oświeceniowych i stała się prekursorem do odrodzenia państwa. Akt wydania Konstytucji był wynikiem długich obrad Sejmu Czteroletniego i jednym z największych jego owoców. Uchwalona…