KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW GRUP WYCHOWAWCZYCH!!!

Na podstawie § 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. 2022 poz. 679) informuję, że został zniesiony obowiązek zakrywania ust i nosa, ale nie został zniesiony stan epidemiczny dlatego przypominam, że na terenie Ośrodka nadal obowiązują procedury dotyczące zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19. (m.in. dezynfekcja i dystans społeczny) W celu zapobieganiu, przeciwdziałaniu i zwalczaniu…