Złoty jubileusz 50-lecia SOSW

Hasłem przewodnim uroczystości były słowa Friedricha von Schillera „Kluczem do edukacji jest przeżycie piękna”. Piękno to jest w ludziach, których spotykamy na swojej drodze oraz we wspomnieniach. To, co minęło już nie wróci, ale tkwi w ludzkiej pamięci, a teraźniejszość pisze nowe scenariusze. Do pięknie udekorowanej sali gimnastycznej wprowadzono poczet sztandarowy i odśpiewano hymn państwowy – tak zaczęliśmy obchody złotego jubileuszu. Prowadzący uroczystość przedstawiciele Samorządu Ośrodka Jola Gajos i Patryk Groński…