XXI Dzień Papieski

10 października 2021 młodzież Ośrodka wzięła udział w XXI Dniu Papieskim, który w tym roku obchodzony było pod Hasłem „Nie lękajcie się”. Jak co roku nasi harcerze i wolontariusze zbierali datki na stypendia dla uzdolnionej, ale niezamożnej młodzieży. Dzień Papieski jest dziełem Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, która powstała w 1999 r. jako owoc pielgrzymki papieża Jana Pawła II do Polski. Fundacja każdego roku pomaga studentom i uczniom szkół średnich…