Edukacja prawna w SOSW- cykl zajęć

W ramach programu pn. „Lekcja o legislacji” w lutym 2021 r. odbyły się zajęcia edukacyjne poszerzające świadomość prawną uczniów. Lekcja została przeprowadzona w klasie II Technikum Informatycznego. Na zajęciach zostały zrealizowane następujące cele: zapoznanie uczniów z podstawowymi pojęciami dotyczącymi legislacji, poznanie przebiegu procesu legislacyjnego oraz nabywanie kompetencji w zakresie rozumienia powstawania ustaw. Do przeprowadzenia lekcji zostały wykorzystane materiały przesłane przez Wydział ds. Edukacji Prawnej Ministerstwa Sprawiedliwości, które były niezwykle…