Rocznica bitwy pod Grochowiskami

W dniu 24.03.2021r. w ramach działalności sekcji harcerskiej zorganizowano spotkanie upamiętniające rocznicę bitwy pod Grochowiskami. Z powodu pandemii uroczystości rocznicowe,w których co roku braliśmy udział nie mogły się odbyć. W krótkiej prezentacji multimedialnej młodzież została zapoznana z ważnymi wydarzeniami historycznymi jakie miały miejsce w naszym regionie w czasie powstania styczniowego. Korzystając ze źródeł internetowych nawiązano do wydarzeń z dn. 18 marca 1863 r. gdzie pod Grochowiskami doszło do krwawej bitwy wojsk powstańczych pod dowództwem…