Szkolna Olimpiada Języka Angielskiego

W ramach działań związanych z Dniami Języków Obcych, 02 marca 2021 roku odbyła się Szkolna Olimpiada Języka Angielskiego (English Language Olympics). W zmaganiach językowych wzięło udział 11 uczniów klas licealnych i technikum, którzy rywalizowali ze sobą, rozwiązując testy na trzech poziomach językowych – A1, A2 oraz B1. Olimpiada została przeprowadzona z wykorzystaniem platformy internetowej Quizizz.com. Uczniowie wybierali odpowiedź na własnych urządzeniach, a po zakończonej rozgrywce, wyniki…

Moc emocji z Kahoot !!!

W pierwszym dniu Tygodnia Języków Obcych uczniowie zmagali się w interaktywnym quizie z języka angielskiego. Wykorzystując swoje telefony oraz aplikację Kahoot sprawdzili swoje umiejętności z zakresu znajomości słownictwa oraz gramatyki .Trzydziestu uczniów biorących udział zostało podzielonych na trzy grupy. Pierwsza grupa odpowiadała na pytania na poziomie elementarnym a pozostałe dwie na poziomie pre-intemediate. Dziękujemy z udział wszystkim uczestnikom!