Z działalności sekcji prozdrowotnej

W ramach sekcji prozdrowotnej, której głównym celem działalności jest promocja zdrowia i zdrowego stylu życia zorganizowano w grupach wychowawczych cykl spotkań z pielęgniarką szkolną . Przypomniano zasady postępowania w czasie zwiększonego reżimu sanitarnego wobec zagrożenia zachorowalnością na wirusa COVID 19. Młodzież została bardzo dokładnie zapoznana z istotą prezentowanego tematu, w sposób praktyczny i teoretyczny zmotywowana do zmian zachowań , nawyków oraz do samokontroli. Nasi wychowankowie potrafią postępować zgodnie…

Z działalności sekcji artystyczno – plastycznej

Z działalności sekcji artystyczno – plastycznej w grupach wychowawczych. Wychowankowie, z prężnie działającej w grupach wychowawczych sekcji artystyczno-plastycznej, wykazali się wyjątkową inicjatywą, wypływającą z głębi serca i wykonali z bibuły żółte żonkile. Żonkil to symbol pomocy, odrodzenia i otwarcia się na drugiego człowieka. Następnie nasi harcerze z wykonanymi kwiatami, uczestniczyli w dniu 2 października 2020r. w uroczystym otwarciu i poświęceniu przez bpa kieleckiego Jana Piotrowskiego nowego Hospicjum w Busku – Zdroju.…