Nasi stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty w Kielcach udostępniło listę 239 uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa świętokrzyskiego, którym Prezes Rady Ministrów, Mateusz Morawiecki przyznał stypendia na rok szkolny 2020/2021. W gronie stypendystów znalazło się 16 uczniów ze szkół powiatu buskiego. Każdy z nich otrzyma łącznie trzy tysiące złotych. Zobacz listę uczniów z naszego powiatu. Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy…