WAŻNY KOMUNIKAT DYREKTORA SOSW DLA UCZNIÓW, RODZICÓW, NAUCZYCIELI I WYCHOWAWCÓW GRUP WYCHOWAWCZYCH!!!

Dyrektor SOSW informuje, że zajęcia dydaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze na podstawie § 2a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 października 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 od 19 października br. odbywają się formie stacjonarnej. Oznacza to, że szkoły SOSW i grupy wychowawcze funkcjonują bez zmian. Jednocześnie przypominam i polecam ścisłe przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w Ośrodku w okresie…