Aktywny i bezpieczny wypoczynek nad wodą

W dniu 16.09. 2020 r. młodzież naszego Ośrodka wraz z opiekunami brała udział w zajęciach organizowanym przez Świętokrzyskie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe nad Zalewem Cedzyna. Celem wyjazdu było kształtowanie postawy prozdrowotnej, nawyków bezpiecznego wypoczynku nad wodą oraz budowanie świadomości w zakresie odpowiedzialności i troski o własne życie i zdrowie podczas pobytu i przepływów wodnymi środkami transportu na otwartych zbiornikach wodnych. Wiele pozytywnych emocji u młodzieży wywołało płynięcie Dwumasztowym jachtem żaglowym…