Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i wszyscy pracownicy

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele i wszyscy pracownicy Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Busku Zdroju! Rok 2020 zapisze się szczególnie w historii polskiej edukacji i także w historii naszego Ośrodka. Po raz pierwszy mieliśmy do czynienia w szkole ze stanem epidemicznym, a co za tym idzie z zawieszeniem zajęć. Początkowo wszyscy myśleliśmy, że to chwilę, że to będzie taka wiosenna przerwa w nauce, ale okazało się ,że z większością uczniów nie spotkaliśmy się realnie od 25 marca. Był…

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 03.07.2020 Wdrażanie nowej podstawy programowej w szkołach ponadpodstawowych ze szczególnym uwzględnieniem edukacji przyrodniczej i matematycznej. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym, ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia osób dorosłych. Zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi…