Komunikat Dyrektora o zawieszeniu zajęć edukacyjnych od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020

KOMUNIKAT –Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku- Zdroju, za zgodą Starosty Buskiego zawiesza zajęcia edukacyjne od dnia 12 marca 2020 r. do 25 marca 2020 r. w oparciu o § 18 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69 z późn. zm.) w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach oraz ustawy z dnia 2 marca…