Szkoła promująca zdrowie – coaching

W ramach realizowanych zadań z cyklu „Szkoła promująca zdrowie” jednym z bloków tematycznych były zagadnienia dotyczące coachingu. Celem w tym obszarze była zmiana, która dotyczyła zarówno poziomu wiedzy, umiejętności, jak i postaw. Coaching jest jednocześnie procesem, jak i narzędziem – narzędziem do rozwoju własnego i do pomocy z innymi. To także pomaganie ludziom w zdobywaniu tego, czego pragnął, bez robienia tego za nich. W ramach zajęć z coachingu w roku szkolnym 2019/2020 w klasach…

Ósmoklasisto!

Ósmoklasisto! W najbliższym czasie staniesz przed wyborem szkoły średniej.Zachęcamy Cię do zapoznania się z ofertą kształcenia ogólnokształcącego, technicznego i branżowego w naszym Ośrodku.W przyjaznej atmosferze i dobrych warunkach możesz rozwijać swoje zainteresowania i dbać o zdrowie.Czekamy na Targach Edukacyjnych przy naszym stoisku i w Dzień Otwarty -kontakt na FB oraz 41 378 4119