Profilaktyka cyberprzemocy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku – Zdroju realizuje program profilaktyki cyberprzemocy przygotowany przez zespół realizujący program Szkoły Promującej Zdrowie i psychologa p. Agnieszkę Omastę. Głównym jego celem jest przekazanie młodzieży wiedzy na temat zagrożeń i zapobiegania zjawisku cyberprzemocy oraz rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach wystąpienia zagrożenia przemocą. W związku z tym uczniowie Ośrodka wezmą udział w cyklu zajęć edukacyjno- profilaktycznych dotyczących cyberprzemocy.…

Aktywne spędzanie wolnego czasu

W roku szkolnym 2019/2020 jednym z celów programu Szkoły Promującej Zdrowie jest pokazanie uczniom różnych form spędzania wolnego czasu bez używania urządzeń mobilnych takich jak komputer czy tablet. Uczniowie mają okazję uczestniczyć, w zajęciach w czasie których poznają nowe i rozwijają swoje dotychczasowe zainteresowania. Przekonują się, że można też w inny sposób spędzić wolny czas niż tylko przed komputerem. Dowiadują się, że jedną z najważniejszych aktywności jest aktywność fizyczna.…