Poznajemy przyrodę Ponidzia

14 listopada 2019 r. uczniowie Ośrodka spotkali się z p. Dariuszem Wiechem, pracownikiem Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych. Zajęcia były skierowane przede wszystkim do uczniów klas pierwszych. Dotyczyły one form ochrony przyrody na Ponidziu oraz walorów przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych naszego regionu. Uczniowie dowiedzieli się również o budowie i życiu ptaków oraz uczyli się rozpoznawać ich głosy. Pracownik Parków Krajobrazowych spotkał się również z uczniami klas…

Dogoterapia w SOSW w Busku-Zdroju

W dniach 21 października, 4 listopada, oraz 18 listopada w naszym Ośrodku obyły się po raz kolejny zajęcia z dogoterapii. W zajęciach uczestniczyli uczniowie szkoły branżowej, liceum, technikum i szkoły policealnej. Uczniowie spotkali się z dogoterapeutka i jej uroczym towarzyszem – psem o imieniu „Dżaga” Celem zajęć było budowanie prawidłowej relacji z psem, zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego kontaktu z psem, otwarcie uczniów na nowe doświadczenia. Uczniowie aktywnie uczestniczyli…