Informacja o rekrutacji

Dyrektor SOSW w Busku Zdroju informuje, że rekrutacja do wszystkich typów szkół odbywa się indywidualnie w sekretariacie Ośrodka na podstawie przedłożonych dokumentów poza systemem elektronicznym. Wymagane są następujące dokumenty : -orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogogiczną -skierowanie ze Starostwa Powiatowego z rejonu, w którym mieszka uczeń