Szkoła pozytywnych myśli

Szkoła pozytywnych myśli – projekt działań w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym dla Niepełnosprawnych Ruchowo w Busku Zdroju W SOSW od października 2018 roku realizowany jest projekt „Szkoła pozytywnych myśli” . Jesteśmy świadkami pogarszającej się kondycji psychicznej dzieci i skutków tego zjawiska w postaci depresji, zaburzeń odżywiania, zachowań autoagresywnych. Zdajemy sobie sprawę z tego, że umiejętność sprawnego korzystania…