Marsz Niepodległej – 5 października 2018 r.

5 października 2018 r. wspólnie z uczniami szkól ponadgimnazjalnych z terenu Buska – Zdroju wzięliśmy udział w Marszu Niepodległości. Do udziału w marszu zaproszeni zostali również przedstawiciele lokalnych władz (Starosta Buski, Burmistrz Miasta i Gminy), przedstawiciele instytucji (Komendy Powiatowej Policji, Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, Wojskowej Komendy Uzupełnień), przedstawiciele Związków Kombatanckich i Stowarzyszenia Pro Memoria , mieszkańcy miasta, harcerze, kuracjusze. Oddelegowani przedstawicieli ww. środowisk…

OTRZĘSINY

W dniu dzisiejszym Samorząd Uczniowski Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego przyjął w swoje szeregi nową brać uczniowską.                               Uczniowie klasy I Liceum, klasy I Technikum, klasy I Szkoły Branżowej pierwszego stopnia, klasy I Szkoły Policealnej przeszli prawdziwy chrzest pierwszoklasisty.W prawdzie najlepsza okazała się klasa I Szkoły Branżowej i dzięki temu…