Szlachetna Paczka

Szlachetna Paczka dociera do osób żyjących w niezawinionej biedzie, czyli takich które
z niezależnych od siebie przyczyn, znalazły się w trudnej sytuacji. Do projektu włączane są głównie osoby starsze i samotne, rodziny wielodzietne i te dotknięte chorobą lub niepełnosprawnością, samotni rodzice oraz ci, których spotkało nieszczęście.