Wycieczka do Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach

W ramach obchodów XXII Tygodnia Kultury Języka Polskiego klasa I gimnazjum 13.03.2014r wzięła udział w zajęciach warsztatowych: Co to jest logo?, Wszystko zapamiętać organizowanych w Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach. Uczestnicy wyjazdu w ciekawy sposób poszerzyli swoją wiedzę o zasadach konstruowania reklamy, pobudzili wyobraźnię tworząc swoje logo oraz odkryli bogactwo kultury języka polskiego. Oglądanie…