Wojewódzkie Zawody Tenisa Stołowego

Dnia 18 listopada 2013r. na sali gimnastycznej SOSW w Busku-Zdroju odbyły się Wojewódzkie Zawody Tenisa Stołowego dla Niepełnosprawnych Ruchowo. Sponsorami byli Minister Sportu i Turystyki, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Busku-Zdroju, Zrzeszenie Sportu i Rehabilitacji „START” w Kielcach oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Busku-Zdroju.W Zawodach brało udział 125 zawodników reprezentujących różne Placówki,…